Tehnologia informatiei si a comunicatiilor. Sisteme de gestiune a bazelor de date. Manual pentru clasa a XI-a

Preturi de la 15.26 RON la 19.0 RON
2 oferte
Ultima actualizare: 23-09-2017 05:08
Categoria: Informatica     Producator: Niculescu
Manualul respectã programa ºcolarã în vigoare pentru clasa a XI-a, profilul real, specializarea ºtiinþele naturii, în regimul prevãzut de lucru de o orã pe sãptãmânã. Programa conþine noþiuni pentru formarea competenþelor necesare proiectãrii bazelor de date relaþionale utilizând ca instrumente facilitãþile oferite de aplicaþiile Word ºi Excel pentru prelucrarea listelor ºi tabelelor. Prin conþinutul referit, programa obligã la extinderea ºi aprofundarea noþiunilor învãþate în clasele a IX-a ºi a X-a privitoare la organizarea ºi prelucrarea datelor organizate în liste ºi tabele, fãrã a include noþiunile elementare necesare proiectãrii unui sistem informatic ºi a unui sistem de gestiune a bazelor de date. Astfel, conþinutul programei se prezintã ca ºi cum elevul ar fi cãpãtat aceste noþiuni de proiectare în anii anteriori, drept pentru care ºi subtitlul dat programei este de Sisteme de gestiune a bazelor de date. În aceastã situaþie, autorii au fost nevoiþi sã realizeze un manual care sã suplineascã lipsa noþiunile elementare necesare proiectãrii unui sistem informatic ºi a unui sistem de gestiune a bazelor de date, dar care sã aibã, în acelaºi timp ºi caracter practic imediat ºi sã conducã elevul prin învãþare ºi descoperire pas cu pas. Trebuie precizat cã acest efort s-a fãcut ºi în condiþiile în care nu s-au putut folosi nici instrumente de programare în Visual Basic a unei aplicaþii de baze de date deoarece aceste cunoºtinþe nu au fost prevãzute în programa actualã ºi nici în anterioarele. Manualul porneºte progresiv, în Capitolele II ºi III, prin recapitularea noþiunilor din anii anteriori, reluând ºi completând apoi cunoºtinþele legate de datele care intervin într-un sistem real, codificarea ºi organizarea lor, prelucrãrile la care sunt supuse datele ºi modul de regãsire a acestor prelucrãri între facilitãþile oferite de aplicaþiile Word ºi Excel. Sunt inserate tabele cu funcþiile principale din cadrul bibliotecii Excel. Capitolul III conþine o aplicaþie simplã care are ca scop punerea în evidenþã a unui minimum de elemente de programare a prelucrãrilor. În Capitolul IV sunt prezentate gradat proiectãri de baze de date simple, de la utilizarea de liste simple pânã la folosirea de tabele pivot ºi tabele corelate. În Capitolul V se realizeazã mai întâi o sintezã a noþiunilor legate de analiza unui sistem real ºi proiectarea unei aplicaþii de sistem informatic pe care elevul le-a întâlnit pe parcursul capitolelor precedente. Apoi sunt prezentate douã studii de caz de proiectare concretã a douã aplicaþii alese din cadrul subsistemului de evaluare care face parte din sistemul informatic al unei ºcoli: Admiterea în ciclul superior al liceului ºi Examenul de atestare în specialitate. *

Compara preturi

Comentarii

Nu ati gasit ce ati cautat?
Incercati produsele similare de mai jos:
3 oferte de la 35.9 la 44.91 RON
2 oferte de la 30.35 la 35.0 RON
2 oferte de la 15.0 la 15.0 RON
2 oferte de la 43.26 la 44.91 RON
2 oferte de la 19.9 la 230.0 RON
2 oferte de la 33.06 la 39.9 RON